Vyšší Odborná Škola Pedagogická a Sociální


Contact person: Ms. Alice Bosáková
Correspondence: English
Operation Level: Regional

Address: Evropska 33
160 00 Praha 6 Czech Republic
Phone: +420 233 091 267
Web: http://www.pedevropska.cz


Vyšší odborná škola pedagogická a sociální získala statut vyšší odborné školy podle Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR o pokusném ověřování organizace, formy a obsahu vyššího odborného studia od
1. 9. 1993, jakožto nově vznikajícího typu studia.

Od 1. 9. 1993 bylo zahájeno studium oboru Sociální pedagogika ve formě denního studia. Po vyhodnocení experimentu byl od 1. 9. 1996 akreditován obor Sociální pedagogika v denní formě již jako řádné studium, které po reakreditaci k 1. 9. 2009 pokračuje do současné doby.

V letech 2008-2009 škola reagovala na zvýšenou poptávku o studium předškolní a mimoškolní pedagogiky, předložila k akreditaci nově koncipovaný obor vyššího odborného studia Předškolní a mimoškolní pedagogika ve formě denní i dálkové, který se učí od 1. 9. 2009 do současné doby.

Od 1. 7. 2013 nám byly nově akreditovány oba vzdělávací programy - Sociální pedagogika i Předškolní a mimoškolní pedagogika v denní a kombinované formě vzdělávání. Platnost nových akreditací je až do roku 2019.

Education: Field Training: Pre-Primary Education and Extracurricular Social Work and Social Education

GAUDEAMUS PRAHA
International education and learning exhibition
24/01/2023 - 26/01/2023
Location PVA Prazsky veletrzni areal Letnany / Prague Exhibition Centre in Letnany
Praha
Czech Republic